Szolgáltatásaink  

A Nyugdíjas Lakópark az alábbi szolgáltatások biztosításával kíván hozzájárulni lakói nyugodt és biztonságos mindennapjaihoz, testi- és lelki egészségük megőrzéséhez: 

 • 24 órás szakápolói felügyelet, hirtelen rosszullét, egészségügyi panasz esetére 
 • 24 órás portaszolgálat 
 • ingyenes belső telefonvonal, amelyen keresztül a porta, a nővérszoba, vagy az iroda is könnyen elérhető 
 • lakások kétheti rendszeres takarítása, félévi nagytakarítása 
 • közösségi helyiségek: imaterem, könyvtárterem, tornaterem használata 
 • internethasználat a könyvtárteremben 
 • lelkészi szolgálat biztosítása felekezeti hovatartozástól függetlenül 
 • segítségnyújtás a hétköznapi ügyintézésben (lakcím átjelentés, szakrendelésre időpont kérés, csekk befizetés, ebédrendelés, háziorvosi ügyintézés, stb.) 
 • gyógyszerkiváltás heti két alkalommal 
 • napi hulladékelszállítás a lakásokból 
 • karbantartási munkálatok elvégzése (égőcsere, fűtés beindítás és leállítás, csőtörés-, dugulás elhárítás, stb.) 
 • programok, rendezvények szervezése (farsangi mulatság, húsvéti program, karácsonyi program, stb.) 
 • egyéni és csoportos foglalkozások, társasjáték klub szervezése 
 • havi rendszerességgel gyógytorna, heti rendszerességgel torna foglalkozás 

   

 Külön térítés ellenében nyújtott szolgáltatásaink: 

 • függöny, takaró, ruházat mosása 
 • vasalás 
 • alapszolgáltatásokon felül kért eseti, vagy rendszeres takarítás 
 • városi telefonvonal használata 
 • negyedévente szemétdíj (lakásonként a szolgáltató által számlázottak alapján) 
 • vendégszobák használata hozzátartozóknak kedvezményesen 
 • közösségi helyiségek kiadása magánrendezvényre Bérlőnek (családi születésnap, névnap, házassági évforduló, stb.) 
 • garázs- és beállóhely bérlet egyedi szerződés alapján